Kdo hradí opravy v bytě?

Každý uživatel nájemního bydlení se jednou za čas dostane do situace, kdy potřebuje zajistit revizi spotřebiče nebo provést drobnou opravu. Kdo ale hradí tyto opravy v bytě? Podílí se na nich nájemník?

Přenechte starosti s revizemi či opravami bytu nám a využijte svůj čas efektivněji. Máme s technickou správou bohaté zkušenosti a rádi se o vaši nemovitost postaráme.

Podílí se nájemník na běžných opravách a údržbě bytu? V jaké výši?

Ano, podle zákona se nájemník podílí na drobných opravách a údržbě bytu, a to vždy do výše 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu za období jednoho roku (tj. u bytu o 40 m2 to jsou 4.000 Kč). Jednorázová platba nájemníka za opravu přitom nesmí  přesáhnout 1.000 Kč.

Kdo hradí případně škody, za které nájemce nenese odpovědnost?

Za nájemníka vždy uzavíráme pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě s limitem 2.000.000 Kč. Případné větší škody by tedy byly hrazeny z pojištění.

Jak často byt fyzicky kontrolujete?

Vždy jednou za 6 měsíců. Kontrolujeme stav bytové jednotky, jejího zařízení a také to, zda nájemník užívá byt v souladu s nájemní smlouvou a domovními pravidly. Informaci o výsledku kontroly včetně fotografií najdete v online klientské zóně. Pokud zjistíme závadu, zajistíme neprodleně jejich nápravu, opravu či reklamaci.

Rok 2023 je tady. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí

Chci pronajmout byt bez starostí

Rádi s vámi osobně projdeme možnosti správy vaší nemovitosti.

Preferovaný způsob komunikace

Preferovaný typ služby:

Vyšší výnos - bez garance obsazenosti.

Vyšší garance - s garancí obsazenosti.

Nezávazný cenový odhad pronájmu

Jste zvědaví za kolik můžete svůj byt pronajmout? Nechte si nájem nezávazně nacenit. (Pro přesnější odhad ale doporučujeme potkat se osobně.)

Preferovaný způsob komunikace