Jak řešit poškození bytu nájemníkem?

Vybrali jste nespolehlivého nájemníka a nyní musíte řešit poškození bytu? Víte, jaká máte práva a na co můžete použít kauci? Zkušení odborníci z Flat Service odpoví na nejčastější otázky.

12. 3. 2021

7 minut

Flat Service

Kdo hradí opravy při poškození bytu? Pronajímatel i nájemce má svá práva a povinnosti. Podle § 2257 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je pronajímatel povinen po dobu nájmu udržovat nemovitost ve způsobilém vztahu k užívání. Nájemce hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Přesný výčet drobných oprav stanovuje § 4 nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Za údržbu nebo drobnou opravu se mohou považovat i opravy, které nejsou uvedeny v nařízení vlády. To ale jen v případě, že jejich celková částka nepřesáhne sumu 1 000 Kč.

Při poškození bytu nájemcem nebo osobou, se kterou sdílí nemovitost, je povinný veškeré náklady na opravu uhradit nájemník.

 

Mohu hradit poškození bytu z kauce?

Kauce je dobrovolná finanční záloha pro pronajímatele. Sjednává se písemně a může být použita na zaplacení pohledávek vůči nájemci. Například při nezaplacení nájmu, záloh energií nebo oprav při poškození bytu, které nespadají do opotřebení z běžného užívání.

 

Výše kauce je dána zákonem

Maximální výše kauce je trojnásobek měsíčního čistého nájmu, tedy bez započítání záloh za služby. Běžně se však setkáváme s kaucí ve výši jednoho nebo dvou nájmů. Kauce se sjednává v nájemní smlouvě včetně podmínek jejího vrácení. Při ukončení nájmu má nájemník nárok na vrácení kauce včetně úroků. Jejich výše by měla být uvedena ve smlouvě, v opačném případě jsou úroky stanoveny občanským zákoníkem.

 

Předání bytu pronajímateli

Při ukončení nájmu má nájemce povinnost odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal. Samozřejmě s ohledem na vady a opotřebení, které jsou způsobeny běžným užíváním. Jak je to ale například s malováním? Musí nájemce byt před odchodem vymalovat? Malování spadá do běžné údržby, tudíž do povinností nájemce. Zákon však nestanovuje, jak často je nutné byt malovat. Proto doporučujeme ujednání o frekvenci výmalby bytu zanést do nájemní smlouvy.

Potřebujete poradit s konkrétním případem řešení poškození bytu? Kontaktujte nás, odborníci z  Flat Service vám rádi pomohou.

 

* Veškeré výše uvedené informace jsou pouze obecná ustanovení a nabízí základní vhled do problematiky poškození bytu. Pro řešení konkrétních problémů se neváhejte obrátit přímo na specialisty z Flat Service.

Rok 2023 je tady. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí

Chci pronajmout byt bez starostí

Rádi s vámi osobně projdeme možnosti správy vaší nemovitosti.

Preferovaný způsob komunikace

Preferovaný typ služby:

Vyšší výnos - bez garance obsazenosti.

Vyšší garance - s garancí obsazenosti.

Nezávazný cenový odhad pronájmu

Jste zvědaví za kolik můžete svůj byt pronajmout? Nechte si nájem nezávazně nacenit. (Pro přesnější odhad ale doporučujeme potkat se osobně.)

Preferovaný způsob komunikace