Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí. Rok 2023 je tady.

Pokud jste v roce 2022 koupili či prodali nemovitost, nezapomeňte, že nejpozději 31. ledna 2023 musíte tuto skutečnost oznámit příslušnému krajskému finančnímu úřadu kvůli vyměření daně.

19. 1. 2023

7 min

Flat Service

Pokud jste v loňském roce nabyli alespoň jednu nemovitost nebo u vašich nemovitostí došlo ke změně, je třeba do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

 

Na toto poněkud speciální daňové přiznání musí myslet všichni ti, kteří v roce 2022 získali do svého vlastnictví pozemek, dům nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání k dani z nemovitých věcí se od řady dalších daní liší jednou podstatnou věcí: Podává se „dopředu“, tedy za rok 2023, a to podle stavu, který platí k Novému roku (1. lednu 2023). Rozhodující je právní účinek vkladu (či vymazání údaje) z katastru. Také všichni, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit státu prostřednictvím nového daňového přiznání, a to do 31. ledna 2022. Daň z nemovitosti nevybírá stát centrálně, ale prostřednictvím krajských finančních úřadů. Přiznání tedy musíte podat za jednotlivé kraje, kde se vaše nemovitosti nacházejí.

 

 

Finanční správa umožňuje podání daňového přiznání prostřednictvím portálu MojeDaně.cz, do kterého je možné přistupovat prostřednictvím tzv. Identity občana – tedy například skrze přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Pozor, prvotní registraci do „Daňové informační schránky plus“ (DIS+) systém může zpracovávat až 48 hodin, proto je důležité nenechávat podání přiznání až na poslední lednové dny, pakliže do systému přistupujete úplně poprvé.

 

Poplatníci, kteří podali daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u nich žádné skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, nemusí žádné přiznání podávat a jako každý rok jim od krajských finančních správ přijdou složenky, respektive zprávy do datové schránky. Daňový výměr se může lišit v závislosti na koeficientu, který si určují obce individuálně. To znamená, že za v podstatě identickou budovu v různých obcích můžete zaplatit odlišnou daň. Rozdíl obvykle bude v řádu stokorun či nižších tisíc korun; skutečně vysoké daně z nemovitosti platí jen majitelé obchodních center či třeba kancelářských komplexů. 

 

Pozor, Česká pošta se rozhodla od letošního roku Poukázky typu A zpoplatnit. Jestliže nemáte přístup do DIS+ a chcete se tomuto poplatku vyhnout, nejlepším řešením je podat si Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně si přístup do DIS+ rovnou zřídit. Finanční správa s vámi posléze bude v souvislosti s daňovými výměry komunikovat elektronicky, pokud v nastavení výslovně nepožádáte i o duplicitní listinnou podobu.

 

Pokud má nemovitost, ze které máte platit daně, více než jednoho majitele, nabízejí se dvě možnosti, jak situaci řešit. Buď daň přizná a zaplatí jeden člověk za všechny spoluvlastníky, nebo naopak každý spoluvlastník přizná a zaplatí svůj vlastní podíl. Důležitá je tak i komunikace s ostatními majiteli vlastnických podílů. Poplatníkem je v absolutní většině obvyklých případů vlastník (či spoluvlastníci), výjimečně pak stavebník, uživatel, nájemce či takzvaný pachtýř u zemědělské půdy. Pozor je třeba dát i na nemovitosti v obchodním majetku, které je třeba vykazovat jako nemovitosti k podnikání. Specifická situace může nastat u tzv. ateliérů, ve kterých řada lidí de facto bydlí, avšak nejde o nemovitosti zkolaudované pro dlouhodobé bydlení. 

 

Na zaplacení daně mají poplatníci čas až do 31. května 2023. Pokud je vyměřená částka vyšší než 5000 Kč, platí se ve dvou identických splátkách do konce května a listopadu. 

 

 

Daně z příjmů za loňský rok

Daň z nemovitých věcí samozřejmě není jedinou, kterou je nutné v letošním roce zaplatit. Ti, kteří pronajímají alespoň jednu nemovitost, budou muset tyto příjmy zahrnout do přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Výjimka platí jen v případě, že jste zaměstnanec a pronájmem si vyděláte méně než 6 000 Kč za rok. V takovém případě nemusíte přiznání řešit a daň z příjmu neodvádíte.

Do daňového přiznání se uvádí „čistý“ příjem z pronájmu. Případné platby za energie a služby, které od nájemníků vybíráte, do něj nezahrnujte. Nezapomeňte odečíst výdaje – a to buď součtem reálných výdajů (ke kterým je nutné schraňovat doklady, a to po dobu minimálně 3 let), nebo formou 30% paušálu (maximálně však 300 000 Kč). Z vyměřeného daňového základu pak zaplatíte 15% daň (pozor na daňovou progresi, která se vás může týkat v případě vyšších příjmů, než je 48násobek průměrné mzdy).

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů a pro úhradu daně za rok 2022 je při fyzickém podání do 3. dubna 2023, v případě elektronického podání je termín prodloužený až do 2. května 2023. Daňové subjekty, za které podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, mají termín dokonce až 3. července 2023. Vy ale určitě nechcete nechávat nic na poslední chvíli!

 

Změny v paušální dani

Poněkud specifická situace je u OSVČ, kteří se rozhodli vstoupit do režimu paušální daně (neplést s výdajovými paušály). Tento režim umožňuje platit sociální pojištění, zdravotní pojištění a symbolickou daň z příjmu v rámci jedné platby a „vyvléct“ se z povinnosti podávat přehledy o příjmech na tři různé instituce. Pro letošek se navíc zvýšily limity pro vstup do režimu paušální daně, takže může být atraktivní pro čím dál více podnikatelů; novinkou jsou tři oddělená pásma v závislosti na výši příjmů či teoreticky uplatňovaných výdajích. Jenže v případě, že máte příjmy z nájmů, se daňovému přiznání stejně nevyhnete.

 

Na světě tak zůstávají jen dvě jistoty – daně a smrt. Právě to prohlásil v nadsázce spisovatel a jeden z „otců zakladatelů“ moderní Ameriky Benjamin Franklin. Orientace v daňové džungli zkrátka není jednoduchá a na daňovém portálu finanční správy se mohou ztratit i opravdoví matadoři. Nezapomínejte na to, že daňové přiznání k dani z příjmu z pronájmu pro vás můžeme ve spolupráci se zkušenými daňovými poradci zajistit jako doplněk ke službám Flat Service Partner a Flat Service Garant

 

Rok 2023 je tady. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí

Chci pronajmout byt bez starostí

Rádi s vámi osobně projdeme možnosti správy vaší nemovitosti.

Preferovaný způsob komunikace

Preferovaný typ služby:

Vyšší výnos - bez garance obsazenosti.

Vyšší garance - s garancí obsazenosti.

Nezávazný cenový odhad pronájmu

Jste zvědaví za kolik můžete svůj byt pronajmout? Nechte si nájem nezávazně nacenit. (Pro přesnější odhad ale doporučujeme potkat se osobně.)

Preferovaný způsob komunikace