Znáte všechny způsoby ukončení nájemní smlouvy?

Potřebujete vypovědět nájemní smlouvu, ale nevíte jak to? Máte hned dvě možnosti. Ukončení nájemní smlouvy je možné dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Přečtěte si článek od odborníků z Flat Service a mějte přehled o svých právech a povinnostech při opouštění pronajímaného bytu.

2. 3. 2021

10 minut

Flat Service

Ukončení nájemní smlouvy. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele při ukončení nájemní smlouvy popisuje občanský zákoník v zákoně č. 89/2012 Sb. Nájemní i podnájemní bydlení je možné ukončit dvěma způsoby – dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je z pravidla tři měsíce.

 

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy

Potřebujete ukončit nájemní smlouvu před uplynutím sjednané doby? Zkuste se dohodnout. Jde o nejpohodlnější a nejrychlejší možnost pro všechny zúčastněné strany. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy musí být sjednána písemně mezi pronajímatelem a nájemcem. Před předáním bytu pronajímateli je potřeba uvést nemovitost zpět do původního stavu.

 

Výpověď nájemní smlouvy nájemcem

U smlouvy na dobu neurčitou je nájemce oprávněný ukončit nájem kdykoliv bez udání důvodu. V případě nájemní smlouvy na dobu určitou musíte uvést důvod výpovědi. Důvody, ze kterých je možné ukončit nájemní smlouvu před uplynutím sjednané doby uvádí zákon. Příkladem je stěhování za prací nebo změna zdravotního stavu. Platí tříměsíční výpovědní lhůta. 

 

Ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele

Pronajímatel je povinen vás informovat o konkrétních důvodech ukončení nájemní smlouvy. Následně má povinnost poskytnout prostor pro vyjádření a případné přezkoumání výpovědi u soudu. Jestliže souhrn informací k možnosti odvolání ve výpovědi chybí, výpověď nájemní smlouvy neplatí.

Okamžitou výpověď z bytu je možné podat pouze v případě závažného porušení povinností. Nájemce však musí dostat šanci nápravy. V případě dalšího závažného porušení následuje výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce od doručení výpovědi druhé straně.

Mezi závažné porušení povinností patří neplacení nájemného a služeb po dobu delší než tři měsíce, užívání bytu k jinému účelu, než bylo smluvně ujednáno, nevratné poškozování bytu, spáchání úmyslného trestného činu vůči pronajímateli, členu domácnosti nebo jiné osobě, která v nemovitosti bydlí.

 

Potřebujete poradit ohledně ukončení nájemní smlouvy? Potýkáte se s neplatiči? Ve Flat Service přebíráme zodpovědnost za problémové nájemce. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

* Veškeré výše uvedené informace jsou pouze obecná ustanovení a nabízí základní vhled do problematiky ukončení nájemní smlouvy. Pro řešení konkrétních problémů se neváhejte obrátit přímo na specialisty z Flat Service.

Rok 2023 je tady. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí

Chci pronajmout byt bez starostí

Rádi s vámi osobně projdeme možnosti správy vaší nemovitosti.

Preferovaný způsob komunikace

Preferovaný typ služby:

Vyšší výnos - bez garance obsazenosti.

Vyšší garance - s garancí obsazenosti.

Nezávazný cenový odhad pronájmu

Jste zvědaví za kolik můžete svůj byt pronajmout? Nechte si nájem nezávazně nacenit. (Pro přesnější odhad ale doporučujeme potkat se osobně.)

Preferovaný způsob komunikace