Jak řešit odchod nájemníka z bytu?

Nedomluvili jste s nájemcem na prodloužení nájemní smlouvy? Začněte hledat nového zájemce o bydlení co nejdříve. Odborníci z Flat Service poradí, kdy je nejlepší čas začít řešit odchod nájemníka z bytu.

12. 3. 2021

7 minut

Flat Service

Kdy řešit odchod nájemníka z bytu? Nejlepší čas na hledání nového nájemce je v době, kdy původní nájemník v nemovitosti ještě bydlí. Pronajímatel má právo přivést potencionálního zájemce o bydlení ještě před ukončením stávajícího nájmu. Musí však požádat nájemce o přístup do bytu v dostatečném předstihu. První dojem z bytu je při rozhodování zásadní, proto je důležité, aby původní nájemce připravil byt k prohlídce. Základem je čistota, schování osobních věcí a odstranění vad na zařízení v bytě.

 

Výpovědní lhůta při odchodu nájemníka

Nájem lze ukončit s tříměsíční výpovědní lhůtou. A to v případě, že nájemce hrubě poruší povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Příkladem může být nepovolený podnájem třetí osobě, dlužné nájemné nebo odsouzení pro spáchání úmyslného trestného činu na pronajímateli, členu domácnosti nebo jiné osobě v domě.

Nájem na dobu neurčitou je možné také vypovědět z důvodu vlastní potřeby bytu. V případě, že byt nebude použit k danému účelu do 30 dní od ukončení nájemní smlouvy, musí jej majitel opět pronajmout bývalému nájemci.

 

Okamžitá výpověď z nájmu

Při závažném porušení nájemní smlouvy může být nájem ukončen okamžitě a bez výpovědní tříměsíční lhůty. Za takové porušení je považováno především nezaplacení nájemného alespoň za tři měsíce nebo úmyslné poškozování bytu.  Výpovědi ale musí předcházet písemné upozornění a poskytnutí prostoru pro nápravu. Teprve poté může nájemce dostat okamžitou výpověď. Ta musí být podána písemnou formou včetně uvedení důvodu ukončení smlouvy. Nájemník má následně jeden měsíc na vrácení bytu pronajímateli.

 

Řešíte odchod nájemníka ze svého bytu? Kontaktujte nás, odborníci z  Flat Service vám rádi pomohou s hledáním spolehlivého nájemce.

* Veškeré výše uvedené informace jsou pouze obecná ustanovení a nabízí základní vhled do problematiky odhodu nájemníka. Pro řešení konkrétních problémů se neváhejte obrátit přímo na specialisty z Flat Service.

Rok 2023 je tady. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí

Chci pronajmout byt bez starostí

Rádi s vámi osobně projdeme možnosti správy vaší nemovitosti.

Preferovaný způsob komunikace

Preferovaný typ služby:

Vyšší výnos - bez garance obsazenosti.

Vyšší garance - s garancí obsazenosti.

Nezávazný cenový odhad pronájmu

Jste zvědaví za kolik můžete svůj byt pronajmout? Nechte si nájem nezávazně nacenit. (Pro přesnější odhad ale doporučujeme potkat se osobně.)

Preferovaný způsob komunikace